Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Биотехникийн арга хэмжээнд хамтран оролцлоо.

Хилийн цэргийн 0303 дугаар ангитай хамтран ажиллах төлөвлөгөө батлав.

мэдээлэлүүд

2021 оны 06 сарын 30

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 08-р сарын 27-ны өдрийн А/577 тоот Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай тушаалын хэрэгж...

Судалгаа хийлээ

2021 оны 06 сарын 30

Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаанаас судлаач нартай хамтран Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг Баруун Хэнтий Хонин нуга орчим 2...

Хан Хэнтийн Улсын тусгай хамгаалалттай газар БНСУ-ын Сораксан уулын үндэсний парк хороондын эгч дүү паркын хамтын ажиллагааг сунгаж, санамж бичигт Байгаль орчин...

“Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” БОАЖЯ-ны Сайдын А/577 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 оны 09-р сарын 09-ны...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн А/580 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Хан Хэнтийн дархан цаазат газарт о...

“Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” БОАЖЯ-ны Сайдын А/577 тоот тушаал гарсантай холбогдуулан 2020 оны 08-р сарын 07-ны өдөр хамгаал...

Хуш модны самрыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын 2020 оны 08-р сарын 27—ны А/577 тоот туш...

Хэлэлцүүлэг уулзалт

2020 оны 09 сарын 09

"Дэлхийн өв Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хадгалалт, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөөний" хэлэлцүүлэг уулзалт 2020 оны 09-р са...

Сургалт

2020 оны 09 сарын 09

Сургалт

Мотоцикл хүлээн авлаа

2020 оны 09 сарын 09

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас 2020 оны 08-р сарын 06-ны өдөр ZS200-6 нүүдэлчин маркын 20 ширхэг мотоциклийг хүлээн авсан.