Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хамтын ажил

2018 оны 04 сарын 20

Хамтын ажил

Хамтарсан эргүүл шалгалт

2018 оны 04 сарын 16

Хамтарсан эргүүл шалгалт

Талархал

2018 оны 04 сарын 13

Талархал

Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Бүсийн дундах спортын тэмцээн

Хан Хэнтийн УТХГ

2018 оны 04 сарын 05

Хан Хэнтийн УТХГ

хамтын ажлын хүрээнд

2018 оны 04 сарын 05

хамтын ажлын хүрээнд

Хэлэлцүүлэг

2018 оны 03 сарын 24

Хэлэлцүүлэг

Сургалт

2018 оны 03 сарын 24

Сургалт

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт

ОНОНГИЙН ХАЛУУН РАШААНД ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.

Тэмдэг тэмдэглэгээ тохижилтын ажил