Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг Хонин нуга дахь жодоо модны үржүүлгийн талбай, судалгааны төвд 2019...

Хамгаалалтын захиргаа болон орчны бүсийн сумд хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, орчны бүсийн ард иргэд, ЕБС-ийн сурагчдад тусгай хамгаалалттай газар нутг...

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Бугант тосгонд KFW-ийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй мэдээлэл сургалт сурталчилгааны төвийн барилгыг 2019 оны 05-р сарын 02-ны өдө...

Хагийн хар нуурын чиглэлд мөрдөх дүрэм журмын төсөл, аяллын маршрутыг танилцуулах уулзалт боллоо. Хан Хэнтийн дархан цаазат газар нутагт орших Хагийн хар нуурын...

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дахь хамгаалалтын захиргааны Туул хэсгийн байгаль хамгаалагч Н.Чулуунцэцэг, Г.Бямбадорж нар 2019 оны 04-р сарын 19-24-ны өдрүүдэд...

Хамгаалалтын захиргааны Ерөө хэсгийн ахлагч Г.Баяраа, байгаль хамгаалагч Ч.Энхбат, мэдээллийн төвийн эрхлэгч Л.Алтанзул нар 2019 оны 04- сарын 24-ны өдөр Сэлэнг...

Хяналт шалгалтаар

2019 оны 04 сарын 26

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суман дахь хамгаалалтын захиргааны Хэрлэн хэсгийн ахлагч С.Сосорбарам, байгаль хамгаалагч Д.Батжаргал, идэвхитэн байгаль хамгаалагч Б.Ба...

 Хамгаалалтын захиргааны ерөнхий танилцуулга А4 –ийн хэмжээтэй 8 нүүр номын эхийг бэлтгэж, хэвлүүлэн 6 хэсгийн байгаль хамгаалагч, мэдээллийн төвд хүргүүлж иргэ...

2019 оны 04-р сарын 10-ны өдөр Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ИТХ-ын дарга А.Мөнгөнбаяр, Засаг даргын орлогч Д.Эрдэнэ-Очир, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Тодг...

БОАЖЯ-ны сайдын тушаалаар Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга П.Цогтсайханаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 04 сарын 7-8-ны өдрүүдэд ...

Нийслэлийн байгаль орчны газраас зохион байгуулсан “Туул голд минж нутагшуулах ажлын өнөөгийн байдал, сайжруулах арга зам” хэлэлцүүлэг уулзалт Минж үржүүлэх төв...

Сургалт

2019 оны 04 сарын 11

2019 оны 04-р сарын 02-04-ны өдрүүдэд Цагдаагийн ерөнхий газрын цагдаа, дотоод цэргийн Эрэлч нохой сургалтын төвд зохион байгуулагдсан: • Албаны нохой сургах ер...