Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

3D макет хийлээ

2019 оны 11 сарын 08

Дэлхийн соёлын өв Бурхан Халдун хайрхан түүнийг алсаас харах аяллын маршрутын 3D зураглалыг Алтан нутаг ХХК-тай гэрээ байгуулан хийлгүүллээ.

ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комисс нь БСШУСЯ, БОАЖЯ, Соёлын өвийн үндэсний төвтэй хамтарсан "Дэлхийн өвийн хөдөлгөөнт сургалт"-ыг 2019 оны 10 дугаар сарын 25,2...

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох төслийн дэд төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хан Хэнтийн дархан цаазат газарт Хан...

Түр хориглох тухай

2019 оны 10 сарын 30

Намрын хуурайшилтын үе болон суурьшлын бүсэд хүрэн баавгай орж, эд хөрөнгө, хүний амь насанд халдах тохиолдол гарсан тул ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, мө...

"Бурхан Халдун хайрхан" алсаас харах аяллын маршрутын дагуу БОАЖЯамны санхүүжилтээр Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг дахь Цагаан аралд "Цаг хугацааны түлхүүр...

Брэндбүүк самбар хийлээ

2019 оны 10 сарын 28

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг дахь хамгаалалтын захиргааны Тэнүүн хэсгийн байгаль хамгаалагчид Хангал нуурын байгалын дурсгалт газар брэндбүүк самбарыг ...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын үйл а...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын үйл а...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын үйл а...

ТХГН-ийн бүсийн тэмцээн

2019 оны 09 сарын 25

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний 5 төрөлт спортын тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд БОАЖЯ-ны "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг...

Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, БНСУ-ын Үндэсний парк хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг, Сорагсан, Хан Хэнтийн Эгч дүүс паркын хамтын ...