Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хан Хэнтийн Улсын тусгай хамгаалалттай газар БНСУ-ын Сораксан уулын үндэсний парк хороондын эгч дүү паркын хамтын ажиллагааг сунгаж, санамж бичигт Байгаль орчин...

“Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” БОАЖЯ-ны Сайдын А/577 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 оны 09-р сарын 09-ны...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн А/580 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Хан Хэнтийн дархан цаазат газарт о...

“Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” БОАЖЯ-ны Сайдын А/577 тоот тушаал гарсантай холбогдуулан 2020 оны 08-р сарын 07-ны өдөр хамгаал...

Хуш модны самрыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын 2020 оны 08-р сарын 27—ны А/577 тоот туш...

Хэлэлцүүлэг уулзалт

2020 оны 09 сарын 09

"Дэлхийн өв Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хадгалалт, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөөний" хэлэлцүүлэг уулзалт 2020 оны 09-р са...

Сургалт

2020 оны 09 сарын 09

Сургалт

Мотоцикл хүлээн авлаа

2020 оны 09 сарын 09

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас 2020 оны 08-р сарын 06-ны өдөр ZS200-6