Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын үйл а...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын үйл а...

ТХГН-ийн бүсийн тэмцээн

2019 оны 09 сарын 25

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний 5 төрөлт спортын тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд БОАЖЯ-ны "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг...

Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, БНСУ-ын Үндэсний парк хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг, Сорагсан, Хан Хэнтийн Эгч дүүс паркын хамтын ...

Тэмдэгжүүлэлт хийгдлээ

2019 оны 09 сарын 18

Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны Туул хэсгийн байгаль хамгаалагч Г.Өгөөдэй, Хагийн хар нуурын чиглэлд хяналт шалгалт хийж, зам салдаг хэсэг дээр тэмд...

2018 оны 11 сард Борнуур сумын Нарт 4-р багийн тариалангийн талбайд орж ирсэн баавгайн бамбаруушийг Төв аймгийн Баянчандмань суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Талы...

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дахь Ерөө хэсгийн байгаль хамгаалагчид өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан Хүдэр сум руу орох гүүрэн дээр тусгай хамгаалалттай газ...

Шагнал

2019 оны 09 сарын 18

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 07-р сарын 06-ны өдрийн 127 дугаар зарлигаар АЛТАН ГАДАС одонгоор Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны Туул хэсгийн ...

Шагнал

2019 оны 09 сарын 18

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 07-р сарын 06-ны өдрийн 127 дугаар зарлигаар ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ медалиар Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны мэргэж...

Хандлагаа өөрчилье

2019 оны 09 сарын 18

Хандлагаа өөрчилье