Мэдээ мэдээлэл

ТОХИЖИЛТЫН АЖЛААР

2019 оны 06 сарын 26

2019 оны 06-р сарын 19-22-ны өдрүүдэд хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, хэрлэн хэсгийн байгаль хамгаалагчид төв аймгийн мөнгөнморьт суман дахь цагаан аралд ю...

Цааш унших

2019 оны 05-р сарын 30-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны харъяа соёлын өвийн үнд...

Цааш унших

байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын “шилжүүлэн ажиллуулах тухай” тушаалаар хан хэнтийн утхг-ын хамгаалалтын захиргааны даргаар ц.дуламсүрэн, богдхан уулын дцг...

Цааш унших

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

2019 оны 06 сарын 07

2019 оны 05-р сарын 29-ны өдөр төв аймгийн мөнгөнморьт сумын итхурал, засаг дарга, орчны бүсийн зөвлөлтэй хамтран орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруу...

Цааш унших

2019 оны 5 сарын 20-ны өдөр төв аймгийн эрдэнэ сумын нутаг, горхи-тэрэлжийн бцг, хан хэнтийн дцг-ын хилийн зааг болох хаг, туулын бэлчир гэх газарт гарсан ойн т...

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу сэлэнгэ аймгийн мандал сумын нутаг хонин нуга дахь жодоо модны үржүүлгийн талбай, судалгааны төвд 2019...

Цааш унших

хамгаалалтын захиргаа болон орчны бүсийн сумд хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, орчны бүсийн ард иргэд, ебс-ийн сурагчдад тусгай хамгаалалттай газар нутг...

Цааш унших

сэлэнгэ аймгийн ерөө сумын бугант тосгонд kfw-ийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй мэдээлэл сургалт сурталчилгааны төвийн барилгыг 2019 оны 05-р сарын 02-ны өдө...

Цааш унших

хагийн хар нуурын чиглэлд мөрдөх дүрэм журмын төсөл, аяллын маршрутыг танилцуулах уулзалт боллоо. хан хэнтийн дархан цаазат газар нутагт орших хагийн хар нуурын...

Цааш унших

төв аймгийн эрдэнэ сумын нутаг дахь хамгаалалтын захиргааны туул хэсгийн байгаль хамгаалагч н.чулуунцэцэг, г.бямбадорж нар 2019 оны 04-р сарын 19-24-ны өдрүүдэд...

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны ерөө хэсгийн ахлагч г.баяраа, байгаль хамгаалагч ч.энхбат, мэдээллийн төвийн эрхлэгч л.алтанзул нар 2019 оны 04- сарын 24-ны өдөр сэлэнг...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now