Мэдээ мэдээлэл

биотехникийн арга хэмжээнд хамтран оролцлоо.

Цааш унших

хилийн цэргийн 0303 дугаар ангитай хамтран ажиллах төлөвлөгөө батлав.

Цааш унших

МЭДЭЭЛЭЛҮҮД

2021 оны 06 сарын 30

байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 08-р сарын 27-ны өдрийн а/577 тоот ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай тушаалын хэрэгж...

Цааш унших

СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

2021 оны 06 сарын 30

хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаанаас судлаач нартай хамтран сэлэнгэ аймгийн ерөө сумын нутаг баруун хэнтий хонин нуга орчим 2...

Цааш унших

хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газар бнсу-ын сораксан уулын үндэсний парк хороондын эгч дүү паркын хамтын ажиллагааг сунгаж, санамж бичигт байгаль орчин...

Цааш унших

“ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” боажя-ны сайдын а/577 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 оны 09-р сарын 09-ны...

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн а/580 дугаар тушаалаар төв аймгийн эрдэнэ сумын нутаг хан хэнтийн дархан цаазат газарт о...

Цааш унших

“ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” боажя-ны сайдын а/577 тоот тушаал гарсантай холбогдуулан 2020 оны 08-р сарын 07-ны өдөр хамгаал...

Цааш унших

хуш модны самрыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх тухай байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын 2020 оны 08-р сарын 27—ны а/577 тоот туш...

Цааш унших

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ УУЛЗАЛТ

2020 оны 09 сарын 09

"дэлхийн өв бурхан халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хадгалалт, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөөний" хэлэлцүүлэг уулзалт 2020 оны 09-р са...

Цааш унших

СУРГАЛТ

2020 оны 09 сарын 09

сургалт

Цааш унших

МОТОЦИКЛ ХҮЛЭЭН АВЛАА

2020 оны 09 сарын 09

байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас 2020 оны 08-р сарын 06-ны өдөр zs200-6 нүүдэлчин маркын 20 ширхэг мотоциклийг хүлээн авсан.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now