Мэдээ мэдээлэл

хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газар бнсу-ын сораксан уулын үндэсний парк хороондын эгч дүү паркын хамтын ажиллагааг сунгаж, санамж бичигт байгаль орчин...

Цааш унших

“ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” боажя-ны сайдын а/577 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 оны 09-р сарын 09-ны...

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн а/580 дугаар тушаалаар төв аймгийн эрдэнэ сумын нутаг хан хэнтийн дархан цаазат газарт о...

Цааш унших

“ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” боажя-ны сайдын а/577 тоот тушаал гарсантай холбогдуулан 2020 оны 08-р сарын 07-ны өдөр хамгаал...

Цааш унших

хуш модны самрыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх тухай байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын 2020 оны 08-р сарын 27—ны а/577 тоот туш...

Цааш унших

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ УУЛЗАЛТ

2020 оны 09 сарын 09

"дэлхийн өв бурхан халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хадгалалт, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөөний" хэлэлцүүлэг уулзалт 2020 оны 09-р са...

Цааш унших

СУРГАЛТ

2020 оны 09 сарын 09

сургалт

Цааш унших

МОТОЦИКЛ ХҮЛЭЭН АВЛАА

2020 оны 09 сарын 09

байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас 2020 оны 08-р сарын 06-ны өдөр zs200-6 нүүдэлчин маркын 20 ширхэг мотоциклийг хүлээн авсан.

Цааш унших