“Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” БОАЖЯ-ны Сайдын А/577 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 оны 09-р сарын 09-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны дарга мэргэжилтэнүүд Хэнтий аймагт ажилалаа.
Хэнтий аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн хуралдаж дараах асуудлуудаар санал солилцлоо.
Үүнд:
- Хуш модны самар түүж бэлтгэх зорилго бүхий иргэдэд зөвшөөрлийг хэрхэн өгөх
- Хяналтын постуудын байршлыг тодорхойлох
- Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагууд болох Онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, байгаль орчны газрууд Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаатай хамтран хяналтын постуудад ажиллаж хяналт тавих
- Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
- Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал болон гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
Эдгээр арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн хуш модны самар түүж бэлтгэх хуулийн хугацаанд хамтран ажиллахаар боллоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now