“Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” БОАЖЯ-ны Сайдын А/577 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 оны 09-р сарын 09-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны дарга мэргэжилтэнүүд Хэнтий аймагт ажилалаа.
Хэнтий аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн хуралдаж дараах асуудлуудаар санал солилцлоо.
Үүнд:
- Хуш модны самар түүж бэлтгэх зорилго бүхий иргэдэд зөвшөөрлийг хэрхэн өгөх
- Хяналтын постуудын байршлыг тодорхойлох
- Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагууд болох Онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, байгаль орчны газрууд Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаатай хамтран хяналтын постуудад ажиллаж хяналт тавих
- Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
- Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байд