“Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” БОАЖЯ-ны Сайдын А/577 тоот тушаал гарсантай холбогдуулан 2020 оны 08-р сарын 07-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны дарга мэргэжилтэн нар Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын удирдлага цагдаа, Онцгой байдлын хэлтэс, иргэд аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудтай уулзаж нэгдсэн журмаар хамтарч хяналт шалгалтын пост ажиллуулах ой хээрийн гал түймэр, хөдөлгөөний аюулгүй байдал зэрэг байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр харилцан санал солилцон ухуулга сурталчилгаа хийв.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now