Хэлэлцүүлэг уулзалт

2020 оны 09 сарын 09

"Дэлхийн өв Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хадгалалт, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөөний" хэлэлцүүлэг уулзалт 2020 оны 09-р сарын 04-ны өдөр боллоо. Хэлэлцүүлэгт Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа, Соёлын яам, ЮНЕСКО-гийн МҮК, Соёлын өвийн үндэсний төв, Археологийн хүрээлэн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, Байгаль, соёлын өвийг хамгаалах сан, Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Засаг дарга, мэргэжилтэн, эрдэмтэн судлаачид оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now