Мотоцикл хүлээн авлаа

2020 оны 09 сарын 09

 

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас 2020 оны 08-р сарын 06-ны өдөр ZS200-6 нүүдэлчин маркын 20 ширхэг мотоциклийг хүлээн авсан.

Тус мотоциклуудад тээврийн хэрэгслэлийн улсын дугаар гэрчилгээг авч, хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчдад хувиарлан өгч, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж эхэллээ.