Тохижилтын ажлаас

2020 оны 07 сарын 20

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө Хүдэр Бугант тосгон дах хамгаалалтын захиргааны Ерөө хэсгийн байгаль хамгаалагчид нутгийн гүнд эргүүл шалгалт хийж, тус хэсэгт харьяалагдах ТХГН-т нэвтрэх байгаль хамгаалагчийн байр Шоргоолжийн постны тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.