2020 оны 05 дугаар сарын 27-29-ны өдрүүдэд Хан хэнтийн Дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүс Хонин нуга дах жодоо мод үржүүлгийн газарт навчит болон шилмүүст модны суулгац тарих, мод үржүүлгийн талбайн хөрс боловсруулалт хийх, судалгааны шинжилгээний ажлын хүрээнд шатсан ойд шоргоолж сэргээн нутагшуулах, мод үржүүлгийн талбайд 00 барих, мод үржүүлгийн талбайн байрны засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.


Тус ажлын хүрээнд:
• Хан Хэнтийн Дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүс Хонин нуга дах жодоо мод үржүүлгийн газарт монос 15ш, тэхийн шээг 120ш, долоогоно 13ш, үхрийн нүд 30ш суулгац тарьж, суурингийнхаа хашаанд шар хуаис 153ш суулгац суулгалаа.


• Хөрсний зүсэлт хийж хөрсний хэв шинжийг тодорхойлолоо. Тус Хонин нуга дах жодоо мод үржүүлгийн талбайн газрын хөрс нь навчит болон шилмүүст модны суулгац тарихад тохиромжтой үржил шимтэй, шинж чанарын хувьд ургамал ургах нөхцлийг хангасан элементүүдийг агуулсан хөрстэй байсан.
• Түүдэгт уулын ар шатсан энгэрт шоргоолж сэргээн нутагшууллаа. Шоргоолжны эх үүрийг сонгохдоо Сангастай гэх газраас хоорондоо хэт ойр байрласан 10 үүр сонгон авч хатан, ажилчин эм шоргоолж бүхий үүрний оройн 3/4-1/2 хэсгийг 50-100л багтаамжтай даавуун уутанд авч зөөвөрлөсөн. Шоргоолжийг нутагшуулахдаа хуурай холтос, мөчир дээрээс нь тавьж хөндий үүсгэн хоорондоо 20-40м зайтай 10 үүр байрлуулж GPS байрлалыг тэмдэглэлээ.
• Мод үржүүлгийн талбайн байр болон суурингийн байшингийн дотор тохижилт засварын ажил хийлээ.
• Мод үржүүлгийн талбайд эко модон 00 барьлаа

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now