Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг дахь Тэнүүн, Хэрлэн хэсгийн байгаль хамгаалагчид дэлхийн соёлийн өв Бурхан халдун хайрханд гарч мэдээллийн самбар шинэчлэх, Хойд Хориудын постноос Хайрхан хүртлэх зам дагуух хогийг бүрэн цэвэрлэж зайлуулан, тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now