ЗИЛ-131 машин тоноглолоо

2020 оны 06 сарын 16

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн гүнд судалгаа шинжилгээний ажил болон эргүүл шалгалтын ажилд ашиглагдах туулах чадвар сайтай ЗИЛ-131 автомашиныг GIZ-ийн Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад хувь нэмэр оруулах нь /SPACES/ төслийн санхүүжилтээр худалдан авч доторлож тоноглон үйл ажиллагаанд ашиглахад бэлэн болголоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now