Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд хамаарах Хагийн хар нуурыг сүүлийн жилүүдэд иргэд ихээр зорих болсонтой холбогдуулан Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг зөрчих үйлдэл мөн нэмэгдэх хандлагатай болсон.

2020 он гарсаар хамгаалалтын захиргаанд Хагийн хар нууртай холбоотой цахим мэдээллийн хэрэгслэлээр тавигдсан болон шалгалтаар илрүүлсэн 3 зөрчил бүртгэгдэн Зөрчлийн тухай болон Эрүүгийн хуулийн дагуу шалгагдан шийдвэрлэгдээд байна.

Иймд иргэд хуулиар хориглосон цаг хугацаанд тусгай хамгаалалттай газар нутагт зорчихгүй байх, бусад үед зорчихдоо тухайн хамгаалалтын захиргаанд хүсэлтээ гаргаж зөвхөн батлагдсан зам маршрутын дагуу зөвшөөрөл авч зорчин Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль болон бусад байгаль орчны багц хуулиудийг зөрчилгүй зорчихыг анхааруулж байна.

Байгалийн унаган төрхийг хадгалан хамгаалж ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээцгээе.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now