Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газарт нэвтрэх байгаль хамгаалагчийн хяналтын постуудад байнгын ажиллагаатай хяналтын камеруудыг Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ийн санхүүжилтээр суурилууллаа.

Тус камерууд нь тухайн орчны бичлэгийг 24 цагаар бичих, тухайн постоор нэвтэрч буй автомашины дугаар таних, мөн бүртгэлжүүлэх зориулалттай юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now