2020 онд хамгаалалтын захиргаатай ойн цэвэрлэгээний гэрээ байгуулсан Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын аж ахуйн нэгжүүдтэй Хавар намрын хуурайшилтын эрсдэлтэй үе болон онцгой байдлын үед хамтран ажиллах талаар уулзалт зохион байгууллаа.

Тус уулзалтаар хамгаалалтын захиргааны зүгээс аж ахуй нэгж байгууллагуудад учирч болох аюул эрсдэл, түймрийн үед түргэн шуурхай арга хэмжээ авах, байнгын бэлэн байдалд байх, боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллах чиглэл аргазүйгээр хангаж, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бүлгийн зохион байгуулалтанд орууллаа.

Аж ахуй нэгж байгууллагууд хамгаалалтын захиргаатай байгуулсан гэрээний дагуу ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах заалтын хүрээнд аж ахуй нэгжүүд яаралтай үед шаардагдах зардлыг дундын сан үүсгэх байдлаар шийдвэрлэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now