Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/478 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд "Нээлттэй өдөрлөг"-ийг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт хамгаалалтын захиргааны Онон хэсгийн хамт олон мэдээлэл сургалт сурталчилгааны төвд 2019 оны 09-р сарын 20-23-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.  Өдөрлөгт:
- Хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа
- Батширээт суман дахь Онон хэсгийн бүтэц, танилцуулга,
- БНСУ-ын эгч дүүсийн хамтын ажиллагаатай Сорагсаны ТХГ-ын талаарх танилцуулга
- Самар түүхийг хориглосон тухай БОАЖ-ын сайдын 2019 оны А/463 дугаар тушаал
- Идэш тэжээлийн хомсдлоос болж тал руу бууж ирсэн хүрэн баавгайн сэрэмжлүүлэг, айл өрх нийлээд буцааж уул руу нь хөөх талаар зөвлөж, хүн рүү халдаагүй ямарч нөхцөлд галт зэвсэг хэрэглэж болохгүйг хатуу анхааруулан санамж гарын авлага, хан хэнтийн танилцуулга, ном товхимол тарааж ажилласан.
Өдөрлөгт давхардсан тоогоор 100 гаруй иргэд, ЕБС-н 2-р ангийн 25 хүүхэд, Эко клубын 25 сурагч багш нарын хамт оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now