ТХГН-ийн бүсийн тэмцээн

2019 оны 09 сарын 25

 

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний 5 төрөлт спортын тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

 

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now