Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, БНСУ-ын Үндэсний парк хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг, Сорагсан, Хан Хэнтийн Эгч дүүс паркын хамтын ажиллагааны хүрээнд
Үндэсний паркийн захиргаа, Сорагсан, Жирисан, Деокусан, Вороксаны тусгай хамгаалалттай газрын төлөөлөгчид Хан Хэнтийн ТХГ, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газарт 09-р сарын 01-06-ны өдрүүдэд айлчиллаа.
Айлчлалын хүрээнд 09-р сарын 02-ны өдөр шилмүүст ойн судалгааны арга зүй, үхэл хорогдолын шалтгааны талаарх шинжлэх ухааны илтгэлийг хоёр талаас тавьж, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.


09-р сарын 03-05-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг Хан Хэнтийн дархан цаазат газар Хонин нугын хээрийн судалгааны сууринд байх жодоо модны үржүүлгийн газарт жодоо болон шилмүүст мод үржүүлж байгаа байдалтай танилцан, шинэс модны насжилтыг тогтоож, модод шалтгаангүй хатаж байгаа шалтгааныг тодорхойлох судлагааны ажлыг эхлүүллээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now