Тэмдэгжүүлэлт хийгдлээ

2019 оны 09 сарын 18

Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны Туул хэсгийн байгаль хамгаалагч Г.Өгөөдэй, Хагийн хар нуурын чиглэлд хяналт шалгалт хийж, зам салдаг хэсэг дээр тэмдэгжүүлэлтийн ажил хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now