2018 оны 11 сард Борнуур сумын Нарт 4-р багийн тариалангийн талбайд орж ирсэн баавгайн бамбаруушийг Төв аймгийн Баянчандмань суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Талын жононгууд” амьтны хүрээлэнд тэжээж байсан. Тус баавгайн бамбаруушийг буцаан байгальд тавих хүсэлтийн дагуу 2019 оны 08-р сарын 27-ны өдөр Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт буцаан тавьлаа. Тус үйл ажиллагаанд:
• хамгаалалтын захиргааны БОХУБ, байгаль хамгаалагч М.Гансүх,
• байгаль хамгаалагч С.Батбаяр,
• Төв аймгийн БОАЖГазрын мэргэжилтэн Ш.Оюунчимэг
• Төв аймгийн Баянчандмань сумын БОХУБ, байгаль хамгаалагч Б.Ганбаатар
• Талын жононгууд ХХК-ны “Амьтны хүрээлэнгийн амьтан сургагч О.Төмөрбат нар оролцож ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now