Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дахь Ерөө хэсгийн байгаль хамгаалагчид өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан Хүдэр сум руу орох гүүрэн дээр тусгай хамгаалалттай газрын мэдээллийн самбар хийж байршууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now