Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дахь Ерөө хэсгийн байгаль хамгаалагчид өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан Хүдэр сум руу орох гүүрэн дээр тусгай хамгаалалттай газрын мэдээллийн самбар хийж байршууллаа.