Хагийн хар нуур нь Туул голын томоохон цутгалын нэг Хонгорын голын эхэнд оршдог, эртний мөсдлийн гаралтай 2,5 км урт, 1,1 км өргөн,  25 м гүнтэй  2,7 км талбайтай нуур юм.

          Хан Хэнтийн дархан цаазат газарт орших Хагийн хар нуурын чиглэлийн аяллын маршрутыг 2018 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар батлуулан мөрдөж байна.  

          Аяллын маршрут нь Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газраас эхэлж Хан Хэнтийн дархан цаазат газарт хүрдэг онцлогтой тул Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Монголын аялал жуулчлалын холбоо дээрх чиглэлд аялалын үйл ажиллагаа эрхлэгч тур оператор компаниуд, морин аялал хийдэг хөтөч нартай 2 удаагийн уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хамтран ажиллах гэрээ, санамж бичиг байгуулж ажиллахаар боллоо.

          Тур оператор компани болон морин хөтөч нар аяллын өмнө хамгаалалтын захиргаанаас зөвшөөрөл авч, байгаль хамгаалагчийн хяналтын постонд бүртгүүлж ТХГН-т нэвтрэх, тогтоосон отоглох, хоноглох цэгт буудаллаж, жуулчдын аюулгүй байдлыг ханган байгальд ээлтэй ул мөргүй аяллыг зохион байгуулахаар тогтлоо.

           Байгалийн эко аялал жуулчлал явуулах зорилгоор тур операторууд, морин хөтөч нарын саналаар санамж бичигт тусгагдсаны дагуу  Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Хавиргын даваа, Хаг Туулын бэлчир болон Юүдэг дэх байгаль хамгаалагчийн хяналтын постноос цааш  моторт тээврийн хэрэгсэл, ATV, UTV гэх мэт бартаат замын хэрэгслүүдээр аялахыг хориглолоо.

            Хэрэв хориглосон үйл ажиллагаа явуулж тогтоосон цэгээс цааш моторт хэрэгсэл, ATV, UTV-ээр ТХГН-т нэвтэрсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай  хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2-т заасны дагуу арга хэмжээ авах юм.

Хан Хэнтийн УТХГХЗ

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now