Тохижилтын ажлаар

2019 оны 06 сарын 26

2019 оны 06-р сарын 19-22-ны өдрүүдэд хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, Хэрлэн хэсгийн байгаль хамгаалагчид Төв аймгийн Мөнгөнморьт суман дахь Цагаан аралд ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн бэлэгдэл бүхий хөшөө баригдсантай холбогдуулан байгалийн зам тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now