Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын “Шилжүүлэн ажиллуулах тухай” тушаалаар Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны даргаар Ц.Дуламсүрэн, Богдхан уулын ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны даргаар Б.Хашмаргад, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хамгааалалтын захиргаадын даргаар Д.Батмөнх нарыг тус тус шилжүүлэн томилогдсонтой холбогдуулан Хамгаалалтын захиргааны дарга Ц.Дуламсүрэн, мэргэжилтэн нарын хамтаар 2019 оны 05-р сарын 28-31-ны өдрүүдэд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны зүүн салбар буюу Төв аймгийн Эрдэнэ, Мөнгөнморьт сум, Хэнтий аймгийн Батширээт, Өмнөдэлгэр сумдын нутаг дахь Хэрлэн, Тэнүүн, Онон, хэсгүүдэд ажиллалаа.

Зүүн салбарт ажиллах үеэрээ хэсгүүдийн ажилчдын үйл ажиллагаатай танилцан мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны төвүүд болон байгаль хамгаалагчдын байруудад ажиллаж, хариуцан хамгаалж буй газар нутагтайгаа танилцан заавар чиглэл өглөө.


Мөн “Биологийн олон янз байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь” төслийн дэд төслийн хүрээнд хамгаалалтын захиргааны хэсгүүдэд шинээр баригдсан байгаль хамгаалагчийн байруудын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж, гүйцэтгэл нь дууссан Хэрлэн хэсэг дэхь Цагаан аралын постыг хүлээн авч, Туул хэсэг дэхь Юдэгийн пост, Онон хэсэг дэхь Биндэрийн овооны постуудад нэмэлт ажил хийгдэхээр болсон тул хүлээн авахаас татгалзан хойшлууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now