Хэлэлцүүлэг

2019 оны 06 сарын 07

2019 оны 05-р сарын 29-ны өдөр Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын ИТХурал, Засаг дарга, Орчны бүсийн зөвлөлтэй хамтран орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now