Хагийн хар нуурын чиглэлд мөрдөх дүрэм журмын төсөл, аяллын маршрутыг танилцуулах уулзалт боллоо. Хан Хэнтийн дархан цаазат газар нутагт орших Хагийн хар нуурын аяллын маршрутыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны А/116 дугаар тушаалаар батлуулсан билээ.

Аяллын маршрут нь Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газраас эхэлж Хан Хэнтийн дархан цаазат газар хүрдэг онцлогтой тул Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа хамтран 2019 оны 04-р сарын 29-ны өдөр Хагийн хар нуурын чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг тур оператор компаниуд болон морин хөтөч нартай хамтарсан уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Уулзалтанд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Аялал жуулчлалын бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Э.Сайнзаяа, Монголын аялал жуулчлалын холбооны менежер Ч.Болорхүү, Төв аймгийн Эрдэнэ сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Ш.Гэрэлт-Од, 3-р багийн Засаг дарга А.Ганбилэг, ЕБС-ийн газар зүйн багш А.Хашгэрэл, GIZ-ийн олон улсын хөгжлийн зөвлөх Маркус Пеш, Каролина орчуулагч Б.Цогт-Анар, Н.Отгонцэцэг, байгаль хамгаалагч нар оролцлоо.

Уулзалтаар Хагийн хар нуурын аяллын 3 замнал, морин хөтөч, тур оператор, аялагчдыг мөрдөх дүрмийн төслийг танилцуулж, санал аван замналыг Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар батлуулахаар хүргүүлэхээр тогтлоо.

Хэлэлцүүлгээс 2 ажлын хэсэг гарган цаашид мөрдөгдөх дүрэм журмыг боловсруулахаар шийдвэрлэлээ.

                                                         Хан Хэнтийн УТХГХЗ
                                                     Горхи-Тэрэлжийн БЦГХЗ

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now