Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дахь хамгаалалтын захиргааны Туул хэсгийн байгаль хамгаалагч Н.Чулуунцэцэг, Г.Бямбадорж нар 2019 оны 04-р сарын 19-24-ны өдрүүдэд Хавиргын даваа, Мэргэн хөтөл, Улаан даваа, Буга эрээн, Естийн рашаан чиглэлд гүний эргүүл шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтаар илэрсэн хэрэг зөрчилгүй тайван байлаа. Томоохон уул нурууны арын цас хайлаагүй, явах хугацаанд цас бороо орж, тус газар нутагт чийгшил харьцангуй сайн байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now