Хамгаалалтын захиргааны Ерөө хэсгийн ахлагч Г.Баяраа, байгаль хамгаалагч Ч.Энхбат, мэдээллийн төвийн эрхлэгч Л.Алтанзул нар 2019 оны 04- сарын 24-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-10 -р ангийн сурагчдын дунд "Байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалая" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар: 
Дархан газрын талаарх товч танилцуулга 
Хуурайшилттай холбоотой мэдээ мэдээлэл
Хог хаягдал хэрхэн ашиглах
Хаягдал цаасаар сүлжмэл бүтээгдэхүүн хийх зэрэг сургалтыг тавьж, сургалттай холбоотой сурагчдын дунд АХА тэмцээн явуулж шагнан урамшууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now